เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและโครงการรักษ์น้ำคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ


 เทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมกับชุมชนบ้านอ่าวอุดม จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและโครงการรักษ์น้ำคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ
ที่ ชายหาดบ้านอ่าวอุดม  นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธาน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและโครงการรักษ์น้ำคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ  
โดยนายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ร่วมกับ นางสุนันท์ เข็มทอง ประธานชุมชนบ้านอ่าวอุดมเป็นประธานร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 


เนื่องในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ กรมประมง มอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ดำเนินการทำพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกับชุมชน  ในส่วนของทะเลและน้ำจืด ซึ่งวันนี้ทางชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐ และบริษัทเอกชนในพื้นที่ได้ร่วมกันปล่อย กุ้งแชบ๊วย ลงสู่ทะเลในวันนี้ 


ทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและงดจับสัตว์น้ำ เป็นเวลา ๑ วัน ในวันที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวว่า พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล จะประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ นั้นชุมชนต้องร่วมด้วยช่วยกันรักษา ดูแล สัตว์น้ำ นี้ให้เป็นอย่างดี ด้วยการหยุดทำการประมงโดยเฉพาะในฤดูวางไข่ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม –๑๕ กันยายน  ของทุกปี จะเป็นการคืนชีวิตสู่ธรรมชาติอย่างแท้จริง
หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 20:40:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG