เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559


 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 17 – 26 สิงหาคม 2559 จำนวน 11 ชนิดกีฬา และมีโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรีเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 11 โรงเรียน วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันฯนี้คือ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา     รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  อีกทั้งยังส่งเสริมให้ทุกคนได้มีการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาสร้างสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาร่างการที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีสุขภาพจิตที่ดี และที่สำคัญคือเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อไปเป็นตัวแทนของ       อบจ.ชลบุรี ในแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 อีกด้วย

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 09:54:00. หมวดหมู่ . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG