เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

"เกาะลอย ศรีราชา" ปิดยาว 2 ปี เริ่ม 3 มิ.ย.59 นี้


 หลังวันที่ 3 มิถุนายน 2559 นี้ จะไม่ให้ใช้แล้ว ผู้ประกอบการต้องย้ายออกจากเกาะลอยทั้งหมด จะให้ใช้สะพานพรนายก หรือ สะพานท่าเรือจรินทร์ ศรีราชา เป็นการชั่วคราว


 การปิดสะพานเกาะลอยในครั้งนี้เนื่องจากสะพานดังกล่าวชำรุดอย่างมาก โดยทางกรมโยธาธิการ ที่เป็นผู้ว่าจ้าง บริษัทบางแสนมหานคร จำกัด ทางบริษัทฯ ได้สัมปทานการซ่อมแซมสะพานในครั้งนี้ โดยระยะเวลาซ่อมแซมนาน 2 ปี หรือ 720 วัน โดยเริ่มสัญญาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่เลื่อนมาโดยตลอดเพราะถูกกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ขัดขวาง 

 ตามกำหนดจริงต้องปิดตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 แล้ว แต่ก็ผ่อนผันมาโดยตลอด แต่ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องปิด เพราะหากไม่ปิด และเกิดเหตุสะพานพังขึ้นมาจะสะเทือนภาพลักษณ์ของเมืองศรีราชา และจังหวัดชลบุรี เป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องยอมรับปัญหา และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แต่เมื่อสะพานซ่อมแซมเสร็จแล้วจะเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อเมืองศรีราชาอย่างแน่นอน

สะพานพรนายก หรือ สะพานท่าเรือจรินทร์ ศรีราชา

มีผู้ชมแล้ว.. ..ครั้ง
โจ ลำน้ำปิง : รายงาน/เรียบเรียง
นสพ.รวมพลัง,รวมพลังทีวี,ศูนย์ข่าวชลบุรี

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 18:57:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG