เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ตร.อส.ปป ชุด 2 สภ. เมืองระยอง ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการเพื่อสังคมทางด้านจิตอาสา


  ตำรวจอาสาปราบปราม ชุด  2  สภ. เมืองระยอง ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการเพื่อสังคมทางด้านจิตอาสา  จัด เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมีการแสดงบนเวที  ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดระยอง  ทางคณะผู้บริหาร เล็งเห็นความสำคัญ เพื่อให้เยาวชนเกิดความรักและสามัคคี ดิดดี ทำดีต่อไปในอนาคต จึงจัดกิจกรรม แทนคุณแผ่นดิน ขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน  2558 เวลา 10.00 น. นายเฉลา พุ่มโพธิ์ ประธาน อส.ปป.ชุด 2 มอบหมายให้  นางสาวธรรญธร เพ็งขุนทด เลขาฯ เป็นผู้ประสานงานแทน โดยมี นายเจษฐา แก้วสะอาด รองประธาน 202  นายฐนกร เปรมสมับติ รองประธาน  นำลูกข่าย ร่วมงาน จึงขอขอบคุณ พ.ต.ท ปิยภัทร โภคินรัชปิติ ร.ต.อ.วิทยา ร.ต.อ.สุชาติ ดุสดี หมวด บก  สภ.เมือระยอง  ที่มาร่วมงานและขอขอบคุณ ท่าน พ.ต.ท. เทิดศักดิ์ นนตะพันพิพัฒน์  ที่ร่วมสนับสนุน ไอศกรีม 1 ถัง  ทางคณะ อส.ปป. ชุด 2 ขอขอบพระคุณ ท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย


มีผู้ชมแล้ว.. ..ครั้ง

หนังสือพิมพ์รวมพลังระยอง,ข่าวระยอง,ข่าวรวมพลังระยอง,นสพ,ท้องถิ่น จ.ระยอง,รวมพลังทีวี,

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 12:48:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG